Wednesday, February 9, 2011

સપ્તપદી
ઓમ ઇષ એકપદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી સૌભાગ્ય શક્તિ મળે .

ઓમ ઉર્જે દ્વિપદી ભવ
ઈશ્વર થી કૃપા થી એકબીજા વડે બળવાન થઈએ

ઓમ રાય સ્પોષાય ત્રિપદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી ધનધાન્ય નું પોષણ કરીએ

ઓમ માયોભ્હ્વ્યાય ચતુર્ષ્પદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી અમે એકબીજા ને સુખી કરીએ

ઓમ પશુભ્ય: મશ્ચપદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી અમે મળી ને પશુપ્રજા પાલન કરીએ

ઓમ રુતુભ્ય ઋતુભ્ય: ષ્ટ્પદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી ઋતુ ઋતુ માં સુખ ભોગવીએ

ઓમ સખ્યાય સપ્તપદી ભવ
ઈશ્વર ની કૃપા થી મૈત્રી સાધી ને એકબીજા ને અનુસરીએ

પલક

Wednesday, February 2, 2011

પૈસો ને લક્ષ્મી એક નથી.


પૈસો કૃત્રિમ વસ્તુ છે.
છાપખાનામાં એક ઠપ કર્યો કે રૂપિયાની નોટ.
એક ઠપ કર્યો કે સો રૂપિયાની
એક ને સો રૂપિયા માટે સરખો પરિશ્રમ.
આવી છે, પૈસાની ઘટોત્કચની માયા !

અનાજ લક્ષ્મી છે.
એક શેર અનાજ ઉત્પન્ન કરવા
જેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે
તેના કરતા બે શેર માટે બમણો કરવો પડે.

પૈસાની કીમત કાયમ ઓછીવત્તી થયા કરે.
આજે અમુક રકમમાંથી ચાર શેર અનાજ મળે,
તો કાલે બે શેર
અને પરમ દિવસે એક શેર પણ થઈ જાય !
એટલે તેને હું લફંગો – લબાડ કહું છું.
આજે એક બોલે અને કાલે બીજું !

લક્ષ્મીનું તો સ્થિર મૂલ્ય છે
પહેલાં જેટલા અનાજથી પેટ ભરાતું
આજે પણ તેટલા જ અનાજથી પેટ ભરાય છે.
લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ પૈસા જેવું માયાવી નથી
કે ઘડીએ ઘડીએ તેના રંગ બદલાય.

લક્ષ્મી દેવતા છે, પૈસો દાનવ
પૈસાને આપણે લક્ષ્મી માની લીધી છે !
આનાથી મોટો ભ્રમ બીજો કયો હોય?

લક્ષ્મી તો હાથની આંગળીઓમાં વસે છે,
કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી !

- વિનોબા